Marcin Śliwa- przeworski adwokat z ogromnym sukcesem

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Marcin Śliwa- przeworski adwokat z ogromnym sukcesem

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, docenił pracę doktorską mieszkańca naszego powiatu, adwokata Marcina Śliwy. "Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego" znalazła się w trójce najlepszych prac w Polsce. 

Nasz Czytelnik poinformował nas o ogromnym skucesie mieszkańca powiatu przeworskiego. Adwokat, Marcin Śliwa został laureatem ogólnopolskiego konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę doktorską z prawa zajmując 3 miejsce – czytamy w przesłanej informacji. 


Posiedzenie kapituły II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, miało miejsce 30 września br. Po dyskusji oraz głosowaniu wyłoniono laureatów, nagrodzono:
 
Prace habilitacyjne
1. dr hab. Przemysław Litwiniuk, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego
2. dr hab. Marek Salamonowicz, Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
3. dr hab. Anna Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku
 
Prace doktorskie
1. dr Marcin Rau, Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym
2. dr Michał Pawłucki, Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy
3.  dr Marcin Śliwa, Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego
 
Dr Marcinowi Śliwie serdeczne gratulujemy i życzymy samych podobnych sukcesów! 

TMP


Fot. iws.gov.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow