Przepychanki pomiędzy burmistrzem Sieniawy a Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Sieniawskiej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Przepychanki pomiędzy burmistrzem Sieniawy a Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Sieniawskiej

Mówią, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Inaczej być nie mogło.

Usunęliśmy, drodzy Państwo, 24 kwietnia 2019 r. cztery drzewa sąsiadujące z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela, zgodnie z wydanym pozwoleniem Starosty Przeworskiego. Na szczęście, bo mogło dojść do tragedii. Ale o tym za chwilę.

Od początku uzasadnialiśmy, że stan rosnących tam drzew jest fatalny. Drzewa posiadają posusz w koronach – uschnięte gałęzie i konary. Zlokalizowane są w sąsiedztwie kościoła i przystanku autobusowego i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla osób korzystających z tego miejsca, podróżnych, pieszych, pacjentów idących do lekarza czy apteki oraz dla parkujących tam samochodów. Dokonaliśmy wycinki i proszę mi wierzyć, wygląd pnia od środka ani trochę mnie nie zdziwił. Spójrzcie teraz Państwo sami, na stan drzew na załączonych w galerii zdjęciach, jak poważne stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa każdego, kto mógł znajdować się w ich zasięgu. Nie trzeba nawet bardzo silnego wiatru, żeby którekolwiek przewróciło się w najmniej spodziewanym momencie i zabiło człowieka lub też doprowadziło do kalectwa.

Jaki cel miało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sieniawskiej, usilnie dążąc do zaniechania wycinki, tego pewnie do końca się nie dowiemy. Wspomnę, że Stowarzyszenie doprowadziło do tego, że jeszcze w poprzedniej kadencji została nałożona przez Starostę Przeworskiego kara finansowa na Gminę Sieniawa, bowiem przy okazji wycinki 2 drzew dokonaliśmy przycinki innych, spróchniałych gałęzi (Złożyliśmy odwołanie do SKO, które uchyliło decyzję Starosty Przeworskiego i przekazało do ponownego rozpatrzenia). W razie gdyby doszło do nieszczęścia, to ostatecznie odpowiedzialność pod każdym względem ponosiłbym ja, jako burmistrz. W obecnej sytuacji rozważamy możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury. Skoro osoby uważające się za ekspertów nie odkryły, że drzewa są w bardzo złym stanie i niosą ze sobą poważne zagrożenie, to kto ponosiłby odpowiedzialność, gdyby doszło do tragedii, np. gdyby drzewo upadło na autobus pełen ludzi.

Informuję, że złożyliśmy wniosek o wycinkę kolejnych 5 drzew. Liczę, że otrzymamy pozwolenie na ich usuniecie. Nie możemy sobie pozwolić, żeby komukolwiek stała się krzywda. Zapewniam jednocześnie, że teren między kościołem św. Jana Chrzciciela a przystankiem, zostanie zagospodarowany. Powstaną nowe nasadzenia, piękna zieleń i przede wszystkim porządek. Codziennie troszczymy się o piękno naszej gminy i nasze działania nastawione są tylko na ten cel. Natomiast jaki cel ma Stowarzyszenie, pozostawiam to Państwa ocenie.

Adam Woś

Wasz Burmistrz

www.sieniawa.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow