Podsumowanie projektu Power – międzynarodowa mobilność kadry

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podsumowanie projektu Power – międzynarodowa mobilność kadry

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki zakończyli działania w ramach projektu pt. „Kompetencje uczniów SP w Sieniawie dobrym startem na międzynarodowym rynku pracy” realizowanym  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Podsumowanie projektu POWER - Międzynarodowa mobilność kadry

Uczestnikami projektu było 10 nauczycieli: dyr. J. Majcher, zastępca dyr. D. Gancarz-Pich, W. Augustyn-Daź, M. Pisarczyk, K. Bartuś, K. Kolasa, M. Marcichów, G. Wikiera, K. Drapała, B. Łańcucki.

Dzięki otrzymanym funduszom w wysokości 130 865,24 PLN, w okresie 02.09.19 – 01.11.2021 r. zrealizowaliśmy następujące działania międzynarodowe i lokalne:

– udział 1 nauczyciela  w dwutygodniowych kursach metodycznym w szkole językowej ETI na Malcie – metodologia nauczania j. angielskiego w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania umiejętności mówienia („The Playground Classroom” and „Methodology Revisited, Revised & Re-energised”);

– udział 9 nauczycieli w dwutygodniowym kursie j. angielskiego w szkole językowej ETI na Malcie („Fluency & English language development”);

– udział 9 nauczycieli w rocznym kursie j. angielskiego w budynku SP w Sieniawie (100 godzin), prowadzonym przez szkołę językową British School;

– zakup 117 gier planszowych oraz 66 pomocy dydaktycznych;

– szkolenia na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i szkolnym, przeprowadzone przez koordynatora projektu;

– lekcje otwarte z użyciem TIK i z zastosowaniem gier planszowych;

– konkursy, kąciki językowe, gazetki i prezentacje multimedialne ( w j. polskim i angielskim).

Cel projektu, jakim było zwiększenie kompetencji językowych i technologicznych kadry nauczycielskiej oraz uczniów, został w pełni osiągnięty. Szkolenia zagraniczne pozwoliły nam nie  tylko rozwinąć umiejętności językowe, ale także poznać nowe metody pracy i narzędzia edukacyjne, które wykorzystywaliśmy podczas pracy z uczniami – zapraszamy do zapoznania się z poniższymi prezentacjami, które zawierają przykładowe narzędzia TIK używane przez uczniów na zajęciach językowych:

Bezpośrednim rezultatem naszych działań projektowych jest kontynuacja tematyki gier planszowych w ramach projektu: „Power – Ponadnarodowa Mobilność uczniów”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 174 836,00 PLN. Uczniowie z klas 8a, 8b i 8c, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu do szkół partnerskich w Hiszpanii i w Portugalii, biorą już udział w zajęciach przygotowawczych i z niecierpliwością oczekują na spotkanie z tamtejszymi rówieśnikami.

W ciągu najbliższych 6 lat uczniowie z pozostałych klas będą mieli możliwość udziału w programie Erasmus+, gdyż w ramach otrzymanej Akredytacji zaplanowaliśmy około 60 wyjazdów zagranicznych uczniów (którzy w swojej turze wyjazdowej przejdą pomyślnie rekrutację) oraz 28 wyjazdów zagranicznych na szkolenia dla nauczycieli.

Przed nami kolejne działania i nowe wyzwania zawodowe, które z pewnością podniosą jakość nauczania w naszej placówce – mamy także nadzieję, że zainspirują kolejne szkoły do wnioskowania o fundusze Erasmus+ i Power.

 

Katarzyna Drapała

koordynator projektów międzynarodowych Erasmus+ i Power

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow