Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej

W dniu 08.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o.. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej: Tomasz Ciechanowski – przewodniczący Rady, Adam Zabłocki oraz Adam Czerwonka, a także wójt gminy Ryszard Jędruch.


Podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżące jak również przedstawiono podsumowanie działalności spółki w 2021 r.


Prezes Zarządu Spółki przedstawił strategię rozwoju firmy w 2022 r. w zakresie wykonywanych przez Spółkę działań, co zostało zwieńczone owocną dyskusją.
Rok 2021 mimo przeszkód, które niesie ze sobą stan epidemii obowiązujący w kraju okazał się korzystny dla Spółki, która poczyniła szereg inwestycji pozwalających na rozwój świadczonych przez nią usług, również dzięki wsparciu Gminy Tryńcza.

Gmina Tryńcza