Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej

W dniu 08.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o.. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej: Tomasz Ciechanowski – przewodniczący Rady, Adam Zabłocki oraz Adam Czerwonka, a także wójt gminy Ryszard Jędruch.


Podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżące jak również przedstawiono podsumowanie działalności spółki w 2021 r.


Prezes Zarządu Spółki przedstawił strategię rozwoju firmy w 2022 r. w zakresie wykonywanych przez Spółkę działań, co zostało zwieńczone owocną dyskusją.
Rok 2021 mimo przeszkód, które niesie ze sobą stan epidemii obowiązujący w kraju okazał się korzystny dla Spółki, która poczyniła szereg inwestycji pozwalających na rozwój świadczonych przez nią usług, również dzięki wsparciu Gminy Tryńcza.

Gmina Tryńcza

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow