Jubileusz 30-lecia nadania Szkole Podstawowej w Gniewczynie im. gen. Antoniego Chruściela

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jubileusz 30-lecia nadania Szkole Podstawowej w Gniewczynie im. gen. Antoniego Chruściela

7 maja 2019 r. minęło 30 lat od nadania Szkole Podstawowej imienia gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”. W dniu święta szkoły wspominaliśmy naszego patrona ”Człowieka i bohatera, godnego syna tej ziemi – generała Chruściela Montera”.

 O godz. 9.00 w kościele parafialnym rozpoczęły się uroczyste jubileuszowe obchody. Eucharystii przewodniczył Ks. Abp Adam Szal. Homilię wygłosił Sekretarz Metropolity Przemyskiego (były wikariusz i katecheta naszej szkoły) ks. Łukasz Jastrzębski. Mszę Św. koncelebrowali: ks. dziekan dekanatu Przeworsk I Tadeusz Gramatyka, ks. proboszcz Krzysztof Filip oraz kapłani rodacy: o. Czesław Brud, ks. Andrzej Chmura, ks. Jan Rydzik i ks. Bolesław Pilek.

Po zakończonej Eucharystii nastąpiło przejście do szkoły. Przed pomnikiem gen. Antoniego Chruściela odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej, odegranie hymnu państwowego oraz złożenie wieńców i kwiatów. Asystę Honorową przy pomniku pełnili żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz harcerki z 1. Drużyny Harcerskiej „Leśne Echo” im. Św. Królowej Jadwigi w Gniewczynie.

Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej szkoły. Po powitaniu przez panią dyrektor gości, uczniowie Teatru Plastycznego szkoły przedstawili widowisko teatralne pt. „Ześlij, proszę pokój”. Poprzez  taniec, śpiew i niezwykłe słowo wzywali do pokoju na świecie. Swój program zakończyli wzruszającym wykonaniem utworu „Modlitwa o pokój”.

Następnie głos zabrali licznie przybyli goście. Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego reprezentował poseł Kazimierz Gołojuch. Przyjęła nasze zaproszenie i obecna była poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz. Senatora Mieczysława Golbę reprezentował dyrektor Biura Senatorskiego Marcin Malinowski. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentował Marszałek Sejmiku Piotr Pilch oraz radna Anna Huk. Na uroczystości obecny był Starosta Przeworski Bogusław Urban oraz kierownicy powiatowych służb  jednostek. Gościliśmy przewodniczącą Rady Gminy Tryńcza panią Zofię Nowak, wiceprzewodniczącego Stanisława Koguta, przewodniczącego komisji oświaty Antoniego Rzeczycę, radnych RG, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników referatów urzędu gminy, reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu przyjaciół szkoły.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było  wręczenie wyróżnienia „Orła Montera”.

Już po raz trzeci honorowe wyróżnienie otrzymały osoby, które swoją postawą, zaangażowaniem w rozwój szkoły, kształtowaniem patriotycznych postaw młodego pokolenia wpłynęły na dalsze losy naszej Małej Wielkiej Ojczyzny.

Tym razem honorowego „Orła Montera” otrzymali:  Barbara Tytuła, była wieloletnia dyrektor szkoły, a także ks. proboszcz prał. Krzysztof Filip. Cieszymy się tym wyróżnieniem  i gratulujemy laureatom. W dalszej części programu uczestnicy jubileuszu mogli zwiedzić Izbę Pamięci oraz obejrzeć wystawę z IPN „Cisza przed burzą… ostatnie lato II RP”
Organizatorami uroczystości byli: dyrektor szkoły pani Jadwiga Gwoźdź oraz wójt Gminy Tryńcza pan Ryszard Jędruch.

Dziękujemy nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie widowiska teatralnego uczniów: pani Magdalenie Weselak, panu Markowi Kozakowi, pani Marcie Stafiej-Kogut, panu Edwardowi Myłkowi.

    To kolejne jubileuszowe spotkanie, które zapisze się w historii naszej szkoły jako jedno z najważniejszych.

Magdalena Dziedzic

 

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow