LVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

LVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 30 stycznia 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II)” i wyrażenia zgody na jego realizację.
 9. Przyjęcie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” za okres 2021-2022.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Zakończenie sesji.

Źródło: Powiat Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow