Marek Frączek – kandydat do Rady Powiatu Przeworskiego

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Marek Frączek – kandydat do Rady Powiatu Przeworskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy Przeworska!

Pragnę poinformować, że zdecydowałem się kandydować w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Moje nazwisko znajdziecie Państwo pod poz. nr 2, lista nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Powiatu Przeworskiego.

Drodzy Państwo…

Wybór jakiego dokonamy 7 kwietnia powinien być świadomy, ponieważ nowo wybrane władze samorządowe będą decydowały w najbliższych 5 latach o naszych sprawach lokalnych, o najbliższym otoczeniu. Dla Nas wszystkich to szansa, by mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszej społeczności.

Państwa głos jest Państwa siłą!

Niezależnie od tego, kto ostatecznie zdobędzie Państwa poparcie, pamiętajcie, że udział w wyborach to krok w kierunku lepszej przyszłości.

Wierzę, że dzięki Państwa poparciu będę Waszym skutecznym przedstawicielem w Radzie Powiatu Przeworskiego.

O mnie:

Urodziłem się i mieszkam w Przeworsku, mam 54 lata, a niemal całe moje życie zawodowe związane jest z samorządem. Pracowałem 25 lat w Urzędzie Miasta Przeworska, następnie przez półtora roku byłem Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Swoją pracą w ośrodku dowiodłem, że pasja połączona determinacją może przynieść duże efekty.

Od maja 2023 roku jestem Sekretarzem Powiatu Przeworskiego. W kadencji 2006 – 2010 byłem Radnym Powiatowym i Wicestarostą Przeworskim.

Przez te wszystkie lata dowiodłem, że znam problemy lokalnej społeczności i wiem jak je rozwiązywać.

Edukacja i zainteresowania:

Studia ukończyłem na Uniwersytecie M. C. Skłodowskiej w Lublinie, Filia w Rzeszowie, kierunek administracja. Moją pasją jest tenis stołowy.

Obszary, jakimi chciałbym się zająć jako Państwa przedstawiciel w Radzie Powiatu:

  • Współpraca z innymi samorządami, której celem będzie rozwój Powiat Przeworski i wzmacnianie jego centralnego ośrodka, jakim jest miasto Przeworsk.
  • Poprawa infrastruktury lokalnej, w tym chodniki i drogi powiatowe na terenie Przeworska.
  • Wsparcie dla szkół średnich oraz inicjatyw oświatowych.
  • Poprawa praktycznego dostępu do opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku.
  • Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
  • Inicjowanie działań na rzecz kultury, sportu i rekreacji, wspierających życie społeczności lokalnej.

WASZ GŁOS – MOJE ZOBOWIĄZANIE

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow