„Razem dla Białobok”  z ogromnymi sukcesami i potężnymi dotacjami!

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Razem dla Białobok”  z ogromnymi sukcesami i potężnymi dotacjami!

Stowarzyszenie Razem dla Białobok działa niezwykle prężnie. Przez zaledwie kilka lat działalności udało się zainicjować mnóstwo inicjatyw społecznych, w które zaangażowała się cała gmina i zarazem pozyskać ogromne środki finansowe na rozwój wsi!

– „Stowarzyszenie Razem dla Białobok” zostało powołane do życia w kwietniu 2014r. Nasz cel to działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi oraz gminy, a także integrowanie i realizowanie inicjatyw społecznych, służących dobru mieszkańców. Od początku swej działalności Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu społecznym wsi realizując projekty. Wśród wiodących działań znajdują się tematy związane z aktywizacją i integracją mieszkańców wsi i gminy. Rok 2019 był dla nas wyjątkowy ponieważ Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji trzech projektów. Duży sukces. Pierwszym był projekt pn. Razem dla Białobok łączy pokolenia – edycja II realizowany w partnerstwie z Dziennym Domem Senior Wigor w Białobokach, który był finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych –ASOS na lata 2014-2020. Cel to integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa osób starszych, jak również zagospodarowanie potencjału i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń poprzez aktywność społeczną tych osób. Objęto wsparciem co najmniej 60 osób, w tym uczestnictwo 40 seniorów w wieku 60 + oraz 20 pełnoletnich przedstawicieli. Projekt zakładał wzajemne oddziaływanie i uczenie się, stąd działania zostały ułożone w bloki tematyczne: podróżniczy, kulinarny, artystyczny i zdrowotny. Udział w projekcie bezpłatny- relacjonowała Justyna Homik, Prezes stowarzyszenia Razem dla Białobok.

W białoboskiej stodole działo się już wiele. -Odbyły się warsztaty z haftu, z wikliniarstwa oraz wyrobu kosmetyków naturalnych, bukieciarstwa, przygotowywania pięknych stroików i ozdób bożonarodzeniowych- cieszące się dużym zainteresowaniem. Zorganizowano wycieczki krajoznawcze do Iwonicza i Rymanowa Zdroju oraz do pięknego Kazimierza Dolnego. Drugim projektem, realizowanym przez Stowarzyszenie Razem dla Białobok był projekt finansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Który zakładał utworzenie wioski tematycznej pod nazwą Gacok pod zamczyskiem". Wioska tematyczna obejmie teren dwóch wsi sąsiadujących: Białoboki i Gać. Siedzibą wioski tematycznej będzie Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Białobokach – dawniej karczma.  

Oferta wioski tematycznej będzie skoncentrowana na dziedzictwie historycznym i kulturowym wskazanych wsi. Projekt był realizowany w dwóch płaszczyznach. Pierwszą część stanowił wyjazd studyjny do wiosek tematycznych już istniejących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyjazd studyjny miał na celu pogłębienie wiedzy na temat zasad funkcjonowania i promocji wsi tematycznej, oraz praktyczne doświadczanie oferty wioski tematycznej, odbył się w miesiącu czerwiec. W drugiej części projektu budowano zaplecze techniczne do powstania wioski tematycznej. Innowacyjność naszej wioski opiera się na wzbogaceniu oferty o nowoczesny sposób przekazu treści tj. przy pomocy okularów VR do wirtualnej rzeczywistości. Niezbędny był zakup: okularów VR do wirtualnej rzeczywistości, aplikacji ukazującej animację posiadanych zasobów historyczno-kulturowych, manekinów wystawowych, sprzętu multimedialno – nagłaśniającego, zakup krzeseł, zakup usługi stworzenia filmu promującego powstałą wioskę tematyczną wraz z gadżetami reklamowymi. Taka baza techniczna pozwoli nam na mocny start w rozwoju naszej wioski tematycznej. Zakończeniem projektu było utworzenie wioski tematycznej pod nazwą Gacok pod zamczyskiem będącej ośrodkiem rozwoju aktywności społecznej społeczności lokalnej Gminy Gać. Zaczynamy działać !!!!!!- podsumowała prezes Stowarzyszenia.

  

– Trzecim, a zarazem największym naszym wyzwaniem jest realizacja projektu pn. „Organizacja inkubatora postaw w tradycji i kulturze gminy Gać”. Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030, opiewający na kwotę ponad 400 tyś. zł. Okres realizacji projektu tj. od października 2019r. do września 2021r.W ramach tej operacji zostaną wyremontowane i odnowione pomieszczenia znajdujące się w Domu Ludowym w Białobokach. Dom pełni funkcję siedziby stowarzyszenia. Wyremontowane pomieszczenia wraz z odpowiednim wyposażeniem posłużą stowarzyszeniu w realizacji jego zamierzeń oraz zamierzeń innych osób, którym tradycja i kultura nie są obojętne. Planowane są prace remontowe dwóch sal, kuchni oraz łazienki. Oprócz części inwestycyjnej przeprowadzone zostaną szkolenia z przedsiębiorczości, metod heurystycznych (techniki kreatywnego myślenia), z alternatywnych źródeł finansowania, a także cykl warsztatów kulinarnych, artystycznych oraz obrzędowych. Odbędą się również wyjazdy studyjne.  Realizacja tak wielu ambitnych zamierzeń jest zasługą udanej współpracy Stowarzyszenia z Wójtem Gminy Gać.


BO    

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow