Realizujemy inwestycje drogowe dzięki wsparciu z Warszawy i Dębicy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Realizujemy inwestycje drogowe dzięki wsparciu z Warszawy i Dębicy

W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkowników, stale podnosimy jakość dróg na naszym terenie. Kilka inwestycji udało się zrealizować dzięki wsparciu Rady Miasta Stołecznego Warszawy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego, którzy pospieszyli z pomocą, gdy nasza gmina zmagała się ze skutkami ulewnych deszczów. Łączna kwota wsparcia z Warszawy to 300 tys. zł i z Gminy Dębica 35 tys. zł. Przebudowa drogi w Dybkowie została zrealizowana na przełomie listopada i grudnia, a całkowity koszt inwestycji to blisko 123 tys. zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na odcinku 300 m. Wszystko po to, by poprawić przejezdność drogi lokalnej, która przebiega przez obszar zabudowy jednorodzinnej. Kolejna inwestycja to odnowa nawierzchni drogi gminnej w Sieniawie (ul. Augustowska) na odcinku 325 m. Wartość zadania to niespełna 78 tys. zł. Zrealizowana została również podbudowa dróg gminnych w Piganach o wartości 80 tys. zł przy wkładzie własnym Miasta i Gminy Sieniawa ok. 8 tys. zł oraz odcinek drogi gminnej w Czerwonej Woli. Kwotę 80 tys. zł wydatkowano natomiast na odmulanie rowów relioracyjnych.

Z wdzięcznością przyjęliśmy ten gest wsparcia i solidarności, pomocy ponad podziałami. Dziękujemy!

https://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow