Absolutorium dla burmistrza Sieniawy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Absolutorium dla burmistrza Sieniawy

Rada Miejska w Sieniawie 29 czerwca 2021 r. udzieliła wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 rok.

Raport o stanie Miasta i Gminy Sieniawa podsumowuje działalność samorządu miejsko-gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom m.in. do zwiększenia wiedzy na temat jego funkcjonowania.

Po przeprowadzeniu debaty, Rada Miejska w Sieniawie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. i uchwałę ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.

Burmistrz otrzymał kwiaty, podziękowania i gratulacje za pracę na rzecz samorządu i jego mieszkańców, a następnie sam podziękował radnym, sołtysom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz współpracownikom za wkład wniesiony w rozwój Sieniawszczyny.

https://www.sieniawa.pl/\

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow