Umowa na wykonanie dwóch zadań podpisana

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Umowa na wykonanie dwóch zadań podpisana

30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się podpisanie umów na wykonanie zadań z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niełenosprawnych.


Wójt Gminy Tryńcza przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak podpisał umowy na wykonanie dwóch zadań:
✅ „Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza” – kwota 150 000,00 zł
✅ „Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej” – kwota 91 447,00 zł.

https://tryncza.eu/


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow