Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Gaci

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Gaci

 W dniu 13 grudnia 2019r odbył się Rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK, który miał miejsce w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku.  Szkołę Podstawową w Gaci reprezentowała Dagmara Nawojska uczennica klasy VIII b, pod kierunkiem Renaty Wrona.


Do olimpiady przystąpiło 17 uczestników z różnych szkół, w tym 5 ze szkół średnich. Etap prowadził Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Przeworsku Tomasz Huc, który powitał serdecznie przybyłych uczestników z opiekunami, a także przedstawił komisję konkursową.
Po zajęciu przez uczniów  miejsc rozdano im testy do rozwiązania, które zawierały 30 pytań z jedną poprawną odpowiedzią oraz typu prawda- fałsz. Czas przeznaczony wynosił 40 min, jednak wszyscy skończyli wcześniej.


W czasie sprawdzania testów była przerwa na poczęstunek, a także przekazanie materiałów edukacyjnych dla szkół. Przed ogłoszeniem wyników testy zostały omówione ze wskazaniem poprawnych odpowiedzi. Ze względu na zdobycie przez 4 uczestników równej liczby punktów przeprowadzono dogrywkę konieczną do rozstrzygnięcia  miejsca 2 i 3 dla Szkoły Podstawowej. Polegała ona na rozwiązaniu testu złożonego z 7 pytań. Po zakończeniu sprawdzania, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za zajęcie pierwszych miejsc na etapie szkolnym oraz nagrody, które były ufundowane przez: Starostwo Powiatowe, ZOZ,  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Rejonowy Oddział PCK w Przeworsku.


Następnie ogłoszono wyniki etapu rejonowego: Dagmara zdobyła I miejsce i będzie reprezentować Oddział Rejonowy na kolejnym etapie Okręgowym w Rzeszowie. Również otrzymała dyplom i nagrodę. Przed zwyciężczynią dalsze przygotowanie się do kolejnego etapu, a także wykonanie prezentacji z wydarzenia sportowego promującego zdrowy styl życia. Gratulujemy zwycięstwa i cieszymy się z osiągniętego sukcesu.

Gmina Gać

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow