Łosie naklejają łosie? 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Łosie naklejają łosie? 

W Przeworsku od jakiegoś czasu można zauważyć nasilone działania „strażników poprawnego parkowania”.

Nasze miasto cierpi jak większość miast w Polsce na ciągle brakujące miejsca parkingowe, a „niesforni” kierowcy parkują na trawnikach, chodnikach etc. I tu pojawiają się oni… „samozwańczy strażnicy”, którzy źle parkujących nagradzają nalepkami z np. karnymi łosiami.

Pojawia się pytanie czy „strażnicy” mogą oznaczać samochód naklejkami?
Taki przypadek miał ostatnio miejsce na osiedlu Misiągiewicza, podczas okresu świątecznego jedna z mieszkanek została cudownie obdarowana taką naklejką, która jak się okazało, nie jest taka łatwa do zdrapania! Karny łoś nie dość, że był ciężki do usunięcia, to dodatkowo ograniczał pole widoczności podczas jazdy. Nasza Czytelniczka zgłosiła się na Komendę Policji w Przeworsku, gdzie zostało przyjęte zgłoszenie o popełnieniu wykroczenia z Art. 63 kodeksu wykroczeń (kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny(..)W razie popełnienia wykroczenia można orzec przypadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych(..)).
Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu osiedla i poszukuje sprawcy.

Naklejki z karnymi łosiami są ogólnodostępne i można je kupić za grosze i o ile ich zakup jest legalny, to już naklejanie ich na cudzym samochodzie bez zgody jego właściciela jest karalne!

W Polsce już wielu takich „samozwańczych strażników” zostało ukaranych, gdyż od wymierzania kar za niepoprawne parkowanie są odpowiednie służby! Nie można walczyć z nieprawidłowościami, łamiąc samym przy tym prawo, a za samosądy można dostać karę grzywny do 5 tys. zł lub karę ograniczenia wolności. Dlatego pamiętajmy, złe parkowanie zgłaszajmy do odpowiednich służb np. do Straży Miejskiej. Nie próbujmy sami bawić się w osiedlowych stróży, gdyż może to się dla nas źle skończyć.

Poniżej jeszcze artykuły za pomocą, których można walczyć z odważnymi strażnikami parkowania:

Art. 124. kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 art. 141 kodeksu wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Art. 222 §2 kodeksu cywilnego
Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

AW

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow