Nowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Mikulice

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Mikulice

Zakończyły się prace budowlane na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Mikulicach. W dniu 24 czerwca odbył się odbiór końcowy robót I etapu, który obejmował roboty budowlane, drogę dojazdową, utwardzenie terenu przy budynku oczyszczalni. Wartość całości robót wyniosła 3 871 754,44 zł. Niebawem zostanie ogloszony przetarg na część technologiczną i rozruch oczyszczalni. Zadanie będzie realizowane z dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w kwocie 1 688 422,00 zł.

Gmina Gać

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow