Wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży

23 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Powiat Przeworski. Na uroczystość przybyli nagrodzeni uczniowie wraz z dyrektorami szkół i rodzicami.

Podczas spotkania Wicestarosta Jacek Kierepka, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Joanna Mordarska wraz z dyrektorami wręczyli okolicznościowe dyplomy i upominki oraz przekazali swoje gratulacje stypendystom oraz ich rodzicom.

Warunki przyznawania stypendiów określone są w Uchwale NR XXVII/202/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. Zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla uczniów, którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią co najmniej 4,90 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, a w przypadku uczniów klas I średnią co najmniej 5,00 oraz średni wynik z egzaminu ósmoklasisty co najmniej 80%. Jeśli uczeń może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami np. zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wtedy minimalna średnia ocen to 4,75. Komisja stypendialna powołana przez Starostę Przeworskiego opiniuje złożone wnioski, natomiast Zarząd Powiatu Przeworskiego zatwierdza zaopiniowane wnioski.

Na rok szkolny 2023/2024 zostało przyznanych 53 stypendia, w tym dla uczniów z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły, Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Stypendia przyznane są na okres 5 miesięcy dla uczniów klas pierwszych (z możliwością ubiegania się o stypendium w drugim półroczu), 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

Źródło: Powiat Przeworski

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow