Umowa na realizację projektu #BotanicChallenge podpisana

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Umowa na realizację projektu #BotanicChallenge podpisana

W poniedziałek Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie ze Skarbnikiem Dorotą Jarosz podpisał umowę z Wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawidem Laskiem na realizację projektu #BotanicChallenge w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza polsko – słowackiego oraz budowanie wspólnej tożsamości.

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do:

budowania wspólnej tożsamości i rozwijania kontaktów między instytucjami, organizacjami i mieszkańcami po obu stronach granicy, poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych działaniach i kreatywne spędzanie czasu,
zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko – słowackiego, poprzez atrakcyjne formy ukazywania historii, tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego.
przekazania i utrwalenia wiedzy w zakresie stosowania dawnych receptur, wykorzystania lokalnych zasobów (roślin) oraz historycznych założeń ogrodowych.
W ramach projektu zaplanowano warsztaty projektowania ogrodów oraz tworzenia biżuterii z kwiatów, ziół i żywicy oraz tworzenia kosmetyków naturalnych. Wydany zostanie także film podsumowujący projekt.
Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerem słowackim Stowarzyszenie Svet Mladych n.o. z Giraltoviec, zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim w sprawie realizacji mikroprojektu.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow