Podpisane porozumienie z dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisane porozumienie z dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i lokalnej społeczności w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej oraz wiedzy obronnej wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch podpisał dziś porozumienie z dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie gen. bryg. Dariuszem Lewandowskim, obecności gości: Pana Jerzego Paula – Posła na Sejm RP, Pana Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, ppłk Rafała Iwanka – Szefa Szkolenia 21.BSP; oraz st. chor. sztab. Andrzeja Lozi – Starszego Podoficera Dowództwa 21.BSP w Rzeszowie.
Porozumienie to pilotażowy projekt współpracy pomiędzy Gminą Tryńcza a 21. BSP w Rzeszowie.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow