Powiat przeworski z dofinansowaniem na projekt #mocwpomocy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powiat przeworski z dofinansowaniem na projekt #mocwpomocy

Powiat Przeworski otrzymał dofinansowanie w kwocie 19.730,00zł na realizację projektu #mocwpomocy w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021r., który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 


Projekt przygotowany przez pracowników PCPR w Przeworsku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Całkowity koszt zadania publicznego to 31.450,00zł. 


Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.


Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
– podniesienie świadomości o możliwościach i miejscach, w których można uzyskać pomoc;
– rozwój poradnictwa specjalistycznego;
– wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
tel/fax:(16) 649-09-10 wew. 24, 25 
e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow