Ponad 17 milionów złotych dla MOF Jarosław – Przeworsk

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ponad 17 milionów złotych dla MOF Jarosław – Przeworsk

Wczoraj, 18 kwietnia 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podpisałem umowę o dofinansowaniu zadania pod nazwą „Holistyczna rewitalizacja na terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk”. 
Czuję ogromną satysfakcję, gdy składane przez nasz MOF wnioski i projekty zostają wybrane do realizacji, tym bardziej, gdy liderem projektu jest Przeworsk.

Projekt partnerski dotyczący realizacji zadań czterech samorządów w skład których wchodzi Miasto Przeworsk, Miasto Jarosław, Gmina Pawłosiów i Gmina Przeworsk obejmuje działania rewitalizacyjne na terenie miasta Przeworska związane z renowacją oberży przy ul. Krakowskiej, odtworzeniem drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1 na terenie Zajazdu Pastewnik, wykonaniem nowego zaplecza sanitarnego i nowej zadaszonej wiaty na terenie Skansenu Pastewnik, modernizacji drogi ul. Kilińskiego wraz ze schodami i przebudową muru obronnego łączącego ul. Kilińskiego z ul. Gimnazjalną oraz adaptacją budynku Kilińskiego 25 w Przeworsku. Miasto Jarosław w ramach prac rewitalizacyjnych dokona przebudowy płyty Rynku. Gmina Pawłosiów utworzy Centrum Aktywności Lokalnej natomiast Gmina Przeworsk przystosuje budynek szkolny w Chałupkach dla potrzeb utworzenia Centrum Integracji Społecznej oraz przebuduje i wyposaży budynek w Ujeznej wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Całkowita wartość szacowanych kosztów realizowanego projektu opiewa na kwotę 17 235 686 zł a w wyniku podpisanej umowy kwota dofinansowania pozyskana na realizację zadania wynosi 8 999 527,99 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow