Dzień: 2024-03-21

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
KPPSP Przeworsk

Stop pożarom traw

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się...
Więcej...
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow