Co to jest szkoda całkowita? Czy jest korzystna?

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Co to jest szkoda całkowita? Czy jest korzystna?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych kolizji i wypadków. Osoby poszkodowane w tego typu zdarzeniach mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorąc pod uwagę wszelkie aspekty oceniają, czy doszło do szkody całkowitej, czy częściowej. Wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi i jakie są konsekwencje takiej kwalifikacji.

Każda osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym na skutek winy innego kierowcy ma prawo domagać się przyznania odszkodowania, zarówno jeśli chodzi o szkodę majątkową, jak i osobową. Oprócz uszkodzenia samochodu dochodzi bardzo często także do uszczerbku na zdrowiu, co pociąga za sobą konieczność leczenia oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Czym jest szkoda całkowita?

W kontekście samej szkody majątkowej wyróżniamy szkodę całkowitą oraz częściową. W przepisach polskiego prawa nie znajdziemy co prawda definicji tych pojęć, ale z pomocą przychodzi orzecznictwo sądów oraz praktyka samych ubezpieczalni. W praktycznym wymiarze szkoda całkowita ma miejsce wtedy, gdy pojazd został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwia jego naprawę lub czyni ją kompletnie nieopłacalną. Przyjmuje się, że brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy auta występuje wtedy, gdy koszty te przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu sprzed powstałej szkody, ale bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe uznają ją za całkowitą nawet przy 70-80%. Jest to działanie, które może być podstawą do zakwestionowania takiej decyzji przez poszkodowanego i domagania się zmiany kwalifikacji szkody na częściową.

Jakie jest odszkodowanie sprawcy OC przy szkodzie całkowitej?

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy przy szkodzie całkowitej jest ustalana za pomocą tzw. metody dyferencyjnej. Najprościej rzecz ujmując, polega ona na ustaleniu kwoty poprzez pomniejszenie wartości pojazdu sprzed wystąpienia szkody o wartość pozostałości (tj. wraku), obliczając ją poprzez odjęcie od wartości pojazdu wartości części po szkodzie. Dla przykładu, jeśli wartość auta przed zdarzeniem wynosiła 30 000 zł, a kosztorys napraw to 35 000 zł, mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Ubezpieczyciel wycenia następnie pozostałości, np. 20 000 zł i wypłaca odszkodowanie w wysokości 10 000 zł.

Co jeszcze można zrobić przy szkodzie całkowitej?

Widzimy więc, że szkoda całkowita jest przede wszystkim korzystna z punktu widzenia samej firmy ubezpieczeniowej. To dlatego w tak wielu przypadkach dochodzi do nadużyć ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, które np. zaniżają wartość pojazdu sprzed szkody lub zawyżają koszty naprawy. Osoba poszkodowana, która nie zgadza się z taką decyzją, ma możliwość odwołania się od niej, a nawet wejścia na drogę sądową. Co więcej, poszkodowany, który ma wykupione AC (autocasco) może posiłkować się właśnie tym ubezpieczeniem. Każde towarzystwo kieruje się jednak własnymi zasadami, dlatego najlepiej zapoznać się dokładnie z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Najczęściej koszty naprawy w ramach AC nie mogą być wyższe niż 70% wartości pojazdu sprzed szkody.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow