Przeciwdziałanie bezrobociu w gminie Tryńcza

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Przeciwdziałanie bezrobociu w gminie Tryńcza

Dzięki uruchomieniu przez Rząd dodatkowych środków na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, do jednostek organizacyjnych Gminy Tryńcza w lipcu 2020 r. skierowanych zostanie 14 osób bezrobotnych. Osoby te zostaną zatrudnione w ramach robót publicznych i będą wykonywać prace mające na celu przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc dotkniętych podtopieniami oraz nawałnicą, która przeszła przez teren Gminy. Wartość wsparcia przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy to ponad 40 tys. zł. W imieniu mieszkańców, jak również osób bezrobotnych, które uzyskają kilkumiesięczne zatrudnienie, dziękujemy za pomoc w pozyskaniu wsparcia Staroście Powiatu Przeworskiego Bogusławowi Urbanowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Panu Adamowi Zabłockiemu.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow