75 tysięcy dofinansowania na pomoce dydaktyczne dla Kołłątają

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

75 tysięcy dofinansowania na pomoce dydaktyczne dla Kołłątają

Początkiem maja Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel złożył do MEN wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji w roku 2020 na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i kwota przyznanej dotacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku wynosi 75 tys. zł.

Dzięki niej już wkrótce możliwy będzie zakup nowego sprzętu i pomocy naukowych dla czterech klasopracowni: geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej.  Nauka przedmiotów przyrodniczych w dużej mierze odbywa się podczas przeprowadzanych doświadczeń, do których konieczne są różnego rodzaju odczynniki, mikroskopy czy atlasy i mapy, dlatego zakup pomocy dydaktycznych z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. W minionych latach dofinansowanie takie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3 w Przeworsku.

http://www.przeworsk.um.gov.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow