75 tysięcy dofinansowania na pomoce dydaktyczne dla Kołłątają

Slide

75 tysięcy dofinansowania na pomoce dydaktyczne dla Kołłątają

Początkiem maja Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel złożył do MEN wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji w roku 2020 na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i kwota przyznanej dotacji dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku wynosi 75 tys. zł.

Dzięki niej już wkrótce możliwy będzie zakup nowego sprzętu i pomocy naukowych dla czterech klasopracowni: geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej.  Nauka przedmiotów przyrodniczych w dużej mierze odbywa się podczas przeprowadzanych doświadczeń, do których konieczne są różnego rodzaju odczynniki, mikroskopy czy atlasy i mapy, dlatego zakup pomocy dydaktycznych z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. W minionych latach dofinansowanie takie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3 w Przeworsku.

http://www.przeworsk.um.gov.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow