Podpisanie umowy z wykonawcą – firmą SANITEX Sp. z o.o.

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umowy z wykonawcą – firmą SANITEX Sp. z o.o.

Wraz z dzisiejszym podpisaniem umowy z wykonawcą – firmą SANITEX Sp. z o.o. z/s w Tryńczy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, rozpoczynamy jedną z najbardziej kosztownych inwestycji, zaplanowanych na najbliższe lata, jednak konieczną do realizacji. Mowa o modernizacji oczyszczalni ścieków w Tryńczy, która przyjmuje ścieki z terenu całej gminy.
Zakres robót na w/w zadaniu obejmuje m.in.:
– remont pompowni głównej polegający na wymianie urządzeń technologicznych oraz wykonaniu komory zasuw wraz z wyposażeniem,
– budowę budynku stopnia mechanicznego w konstrukcji murowanej wraz z montażem urządzeń technologicznych
– remont i adaptacja reaktorów biologicznych do układu przepływowego wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy zatapialne, dmuchawy),
– budowę dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym wraz z wyposażeniem technologicznym oraz pompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego,
– budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu wraz z montażem urządzeń technologicznych
– remont budynku techniczno-socjalnego wraz z wymianą urządzeń odwadniania osadu ze zmianą na prasę filtracyjno-taśmową.
Z uwagi na duży zakres rzeczowy oraz koszty, które opiewają na kwotę 6,3 mln zł prace modernizacyjne potrwają do lipca 2021 r. W tym czasie wnioskować będziemy o dodatkowe środki na ten cel m.in. w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow