Gmina Tryńcza jako pierwsza wyszła z pomocą dla gminy Jawornik Polski

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Gmina Tryńcza jako pierwsza wyszła z pomocą dla gminy Jawornik Polski

Podczas poniedziałkowej sesji, Rada Gminy Tryńcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi – dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 tys. zł.  


Po piątkowej nawałnicy i fali powodziowej gmina Jawornik Polski zmaga się z ogromem zniszczeń w infrastrukturze drogowej i mieszkalnej. Solidaryzując się z mieszkańcami i Samorządem, do porządku obrad wójt Ryszard Jędruch wprowadził projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Jawornik Polski. Podczas komisji, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, a następnie podczas sesji jednogłośnie przegłosowali. Przekazanie środki będą wykorzystane na usuwanie skutków piątkowej powodzi, która najmocniej dotknęła właśnie tą część Powiatu Przeworskiego.  


– Uważam, że wsparcie finansowe dla gminy Jawornik Polski jest jak najbardziej zasadne i potrzebne. Zakres zniszczeń jest bardzo duży, dlatego solidaryzujemy się w tej trudnej sytuacji i pomagamy – mówił podczas komisji Przewodniczący komisji ds. budżetu i finansów, Zbigniew Gurak. 

Urząd Gminy Tryńcza

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow