Apel o nie zaśmiecanie naszej gminy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Apel o nie zaśmiecanie naszej gminy

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy zaobserwowano liczne incydenty związane z wyrzucaniem różnego rodzaju odpadów w szczególności do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.


Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.
Ponadto mieszkańcy naszej Gminy mogą w każdą sobotę od 10:00 do 12:00 nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tryńczy, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, w tym wielogabarytowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.


Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów i rzek. 


Każdy  przypadek pozostawienia  śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym  będzie zgłaszany na Policję. 

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow