Rozpoczynamy budowę strzelnicy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Rozpoczynamy budowę strzelnicy

Po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 1,5 mln zł na zadanie związane z budową strzelnicy w Głogowcu w ramach rządowego programu „Strzelnica w powiecie” oraz po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, dziś wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak, podpisał umowę na realizację budowy strzelnicy sportowej w Głogowcu.


Wykonawcą zadania będzie Firma Remontowo – Budowlana "Piotrowski" Paweł Piotrowski z/s w Piwodzie.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
– budowę wałów ochronnych z kulochwytem;
– wykonanie wiaty;
– dostawę i montaż kontenera z punktem dowodzenia;
– utwardzenie nawierzchni placu oraz miejsc postojowych;
– wykonanie ogrodzenia;
– dostawę wyposażenia strzelnicy;
– wykonanie oświetlenia terenu;

Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec sierpnia br.

Potrzeba realizacji zadania wynika przede wszystkim ze zwiększającego się zainteresowania mieszkańców sportem strzeleckim oraz zapotrzebowania na podnoszenie umiejętności strzeleckich. Realizacja tej inwestycji ma na celu propagowanie i rozwój sportów strzeleckich oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego jak największej liczbie mieszkańców gminy Tryńcza oraz gmin ościennych. Dostęp do tego typu obiektów podnosi świadomość proobronną i zachęca młodych ludzi do służby wojskowej czy działań w sytuacjach kryzysowych.


https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow