Śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł

Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa i dołączył do grona szczególnie zasłużonych dla sieniawskiej ziemi.

Tytuł nadano „jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa Miasta i Gminy Sieniawa, ofiarną działalność w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i nieustanną gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń”. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa wystąpili 12 stycznia 2021 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, były radny RM Krzysztof Groch oraz komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Sieniawie dh Eryk Ceglak w imieniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Uchwałę nr XXI/197/2021 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa”, Rada Miejska w Sieniawie podjęła jednogłośnie na sesji 26 stycznia 2021 roku. Głosowanie nad uchwałą poprzedziło odczytanie wniosku przez sekretarza MiG Barbarę Matyję.

Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Sieniawa jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Sieniawie. Godność tę przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta, promującym miasto i gminę, wspierającym inicjatywy lokalne, a także wybitnym osobistościom. Bez wątpienia postacią, której działalność już zapisała się złotymi zgłoskami w historii sieniawskiej ziemi, jest śp. dh Marian Ceglak, który praktycznie całe swoje życie związał z Sieniawszczyzną. Podczas swojej długoletniej działalności zarówno dla straży pożarnej, jak i dla mieszkańców miasta i gminy Sieniawa, zaznaczył w sposób istotny swoją obecność, dając przykład współdziałania w obszarze działalności społecznej. Śp. druh był przede wszystkim strażakiem ochotnikiem przez ponad 50 lat. Całkowicie poświęcił się swojemu powołaniu, pięknej służbie, jaką jest ochotnicza straż pożarna. Pełnił funkcję naczelnika OSP w Sieniawie w latach 1981-1988, wiceprezesa OSP w latach 1999-2011 oraz prezesa OSP od 2016 r. W latach 1984-1998 zasiadał w Zarządzie OSP województwa przemyskiego. Od 1998 roku był również członkiem prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Nieprzerwanie od 1986 roku, tj. ponad 33 lata, pełnił funkcję Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie. Społecznie pełnił także funkcję kierowcy OSP w jednostce działającej w KSRG. Wieloletnia służba na niwie ochotniczego pożarnictwa cechowała się dużym osobistym zaangażowaniem i oddaniem. Zdobył szacunek i sympatię kolegów swoją niezłomną postawą w czasie akcji ratunkowych. Druh czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów, miejscowych zagrożeniach, takich jak wichury, podtopienia, powodzie, które nawiedzały naszą gminę. W 2010 r. gdy gmina oraz województwo podkarpackie w okresie niespełna czterech miesięcy trzykrotnie zmagała się z powodzią, brał udział w walce z groźnym żywiołem, nie szczędząc sił i zdrowia. W tych ciężkich chwilach był dla młodych, często niedoświadczonych druhów, niedoścignionym wzorem do naśladowania. Uczestniczył w akcjach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego m.in. w Gorzycach, Sandomierzu czy Tarnobrzegu. Dał się poznać jako znakomity organizator, wzorowy strażak i wychowawca wielu pokoleń młodych strażaków.

W swojej społecznej działalności w ochronie przeciwpożarowej doprowadził do wysokiego poziomu gotowość bojową jednostki. Zadbał o nowoczesny sprzęt i o wysoki poziom pracy strażaków, a co za tym idzie, jeszcze skuteczniejsze działania, które pozwoliły włączyć OSP do KSRG w 2005 roku. To dzięki jego determinacji i sile perswazji ochotnicza straż pożarna nie tylko w Sieniawie, ale w całej naszej gminie rozwijała się znakomicie, co zresztą było podkreślane na naradach OSP różnego szczebla i wymieniane jako jego osobiste, wybitne osiągnięcia. Dzięki właśnie staraniom druha, w Sieniawie wybudowano nowoczesną remizę OSP o wartości ok. 2 mln zł i oddano do użytku w 2016 roku. Za wieloletnią działalność jednostka została odznaczona sztandarem i Złotym Znakiem Związku gdzie wiele starań, wysiłku i prywatnego czasu druh poświęcił na zorganizowanie funduszy. 

Społecznie śp. druh Marian Ceglak włączał się w życie publiczne pomagając w organizacji licznych uroczystości. Pełnił również funkcję radnego Rady Miejskiej w Sieniawie w kadencji w 2002-2006 i 2010-2014. Jako radny przyczynił się do rozbudowy i unowocześnienia bazy sprzętowej OSP na terenie gminy oraz wspierał działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Miłość do pożarnictwa przelał na czterech synów. Jeden z nich, Eryk Ceglak, został wybrany nowym komendantem miejsko-gminnym ZOSP RP w Sieniawie.

Za swoją działalność na rzecz straży oraz pracę społeczną, został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, pożarniczymi i państwowymi. Wśród nich: 1984 r. Wzorowy Strażak; 1984 r. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 1987 r. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 1998 r. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 2005 r. Złoty Znak Związku – najwyższe odznaczenie w działalności ZOSP RP; 2014 r. Brązowy Krzyż Zasługi; 2015 r. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza i w 2019 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wraz z podziękowaniami z rąk przewodniczącej rady miejskiej Danuty Król i burmistrza Adama Wosia odebrała żona śp. Mariana Ceglaka, Danuta. Podczas pięknej i wzruszającej uroczystości towarzyszyła jej najbliższa rodzina.

– Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, a także moich synów, synowych i wnuków za nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa” mojemu zmarłemu mężowi Marianowi – mówiła Danuta Ceglak. – Szczególnie dziękuję w imieniu mojego męża. Marian będąc dzisiaj tutaj, byłby dumny. Ja powiem tak: jest bardzo dumny. Mój mąż był zawsze tam, gdzie rozgrywały się ludzkie dramaty, tragedie, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń. Służba strażacka była jego drugim domem. Miłość do munduru i służby odziedziczył po swoim tacie, a swoją miłość strażacką przekazał synom i wnukom. Jestem pewna, że dzisiaj mój mąż powiedziałby tak: obowiązki strażackie powierzam swoim synom i proszę Was o kontynuowanie mojego dzieła.

                Podziękowania za ofiarną służbę Druha złożył burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiesław Kubicki, naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz oraz Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Sieniawa Jan Skalski. Każdy podzielił się cząstką wspomnień o wspaniałym przyjacielu.

– To wielka chwila dla nas wszystkich, zaszczyt dla naszej gminy, że możemy uczcić tak wybitną postać, Człowieka Legendę – podkreślił burmistrz Adam Woś. – Druh Marian Ceglak swoim życiem udowodnił, czym jest oddanie i poświęcenie dla spraw społecznych. Pozostanie wzorem człowieka czynu oraz niedoścignionym przykładem służby gminie i jego mieszkańcom.

Przewodnicząca RM Danuta Król wspomniała śp. Mariana, jako współpracownika z okresu, kiedy pracował w szkole jako kierowca, ale i jako społecznika.

– Ogrom społecznej pracy nie byłby możliwy do zrealizowania bez zrozumienia ze strony rodziny, bez przyzwolenia i aprobaty żony, bo ileż czasu ta społeczna praca wymagała, to każdy potrafi sobie wyobrazić. I za to pragnę Pani z całego serca podziękować – zwróciła się do żony śp. Mariana, Danuta Król. – Tę miłość do naszej małej ojczyzny pielęgnowaliście wspólnie. Wspólnie daliście wzorzec pięknej, obywatelskiej postawy swoim synom. To Wasza niewątpliwa zasługa. Czuję dumę, że Sieniawszczyzna miała takiego obywatela.

Jeden z egzemplarzy Aktu nadania Marianowi Ceglakowi tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa” znajdzie godne miejsce w sieniawskiej strażnicy. Odebrał go z rąk przewodniczącej rady syn śp. Mariana i obecny komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Sieniawie Eryk Ceglak.

Śp. druh Marian Ceglak zmarł 21 stycznia 2020 r. Został pochowany na sieniawskim cmentarzu. Po uroczystej ceremonii rodzina, zaproszeni goście i samorządowcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na jego grobie. Marian Ceglak jest ósmym Honorowym Obywatelem naszej gminy.

https://www.sieniawa.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow