Śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł

Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie śp. dh Marian Ceglak otrzymał pośmiertnie zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa i dołączył do grona szczególnie zasłużonych dla sieniawskiej ziemi.

Tytuł nadano „jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa Miasta i Gminy Sieniawa, ofiarną działalność w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i nieustanną gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń”. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa wystąpili 12 stycznia 2021 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, były radny RM Krzysztof Groch oraz komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Sieniawie dh Eryk Ceglak w imieniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Uchwałę nr XXI/197/2021 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa”, Rada Miejska w Sieniawie podjęła jednogłośnie na sesji 26 stycznia 2021 roku. Głosowanie nad uchwałą poprzedziło odczytanie wniosku przez sekretarza MiG Barbarę Matyję.

Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Sieniawa jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Sieniawie. Godność tę przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta, promującym miasto i gminę, wspierającym inicjatywy lokalne, a także wybitnym osobistościom. Bez wątpienia postacią, której działalność już zapisała się złotymi zgłoskami w historii sieniawskiej ziemi, jest śp. dh Marian Ceglak, który praktycznie całe swoje życie związał z Sieniawszczyzną. Podczas swojej długoletniej działalności zarówno dla straży pożarnej, jak i dla mieszkańców miasta i gminy Sieniawa, zaznaczył w sposób istotny swoją obecność, dając przykład współdziałania w obszarze działalności społecznej. Śp. druh był przede wszystkim strażakiem ochotnikiem przez ponad 50 lat. Całkowicie poświęcił się swojemu powołaniu, pięknej służbie, jaką jest ochotnicza straż pożarna. Pełnił funkcję naczelnika OSP w Sieniawie w latach 1981-1988, wiceprezesa OSP w latach 1999-2011 oraz prezesa OSP od 2016 r. W latach 1984-1998 zasiadał w Zarządzie OSP województwa przemyskiego. Od 1998 roku był również członkiem prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Nieprzerwanie od 1986 roku, tj. ponad 33 lata, pełnił funkcję Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie. Społecznie pełnił także funkcję kierowcy OSP w jednostce działającej w KSRG. Wieloletnia służba na niwie ochotniczego pożarnictwa cechowała się dużym osobistym zaangażowaniem i oddaniem. Zdobył szacunek i sympatię kolegów swoją niezłomną postawą w czasie akcji ratunkowych. Druh czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów, miejscowych zagrożeniach, takich jak wichury, podtopienia, powodzie, które nawiedzały naszą gminę. W 2010 r. gdy gmina oraz województwo podkarpackie w okresie niespełna czterech miesięcy trzykrotnie zmagała się z powodzią, brał udział w walce z groźnym żywiołem, nie szczędząc sił i zdrowia. W tych ciężkich chwilach był dla młodych, często niedoświadczonych druhów, niedoścignionym wzorem do naśladowania. Uczestniczył w akcjach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego m.in. w Gorzycach, Sandomierzu czy Tarnobrzegu. Dał się poznać jako znakomity organizator, wzorowy strażak i wychowawca wielu pokoleń młodych strażaków.

W swojej społecznej działalności w ochronie przeciwpożarowej doprowadził do wysokiego poziomu gotowość bojową jednostki. Zadbał o nowoczesny sprzęt i o wysoki poziom pracy strażaków, a co za tym idzie, jeszcze skuteczniejsze działania, które pozwoliły włączyć OSP do KSRG w 2005 roku. To dzięki jego determinacji i sile perswazji ochotnicza straż pożarna nie tylko w Sieniawie, ale w całej naszej gminie rozwijała się znakomicie, co zresztą było podkreślane na naradach OSP różnego szczebla i wymieniane jako jego osobiste, wybitne osiągnięcia. Dzięki właśnie staraniom druha, w Sieniawie wybudowano nowoczesną remizę OSP o wartości ok. 2 mln zł i oddano do użytku w 2016 roku. Za wieloletnią działalność jednostka została odznaczona sztandarem i Złotym Znakiem Związku gdzie wiele starań, wysiłku i prywatnego czasu druh poświęcił na zorganizowanie funduszy. 

Społecznie śp. druh Marian Ceglak włączał się w życie publiczne pomagając w organizacji licznych uroczystości. Pełnił również funkcję radnego Rady Miejskiej w Sieniawie w kadencji w 2002-2006 i 2010-2014. Jako radny przyczynił się do rozbudowy i unowocześnienia bazy sprzętowej OSP na terenie gminy oraz wspierał działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Miłość do pożarnictwa przelał na czterech synów. Jeden z nich, Eryk Ceglak, został wybrany nowym komendantem miejsko-gminnym ZOSP RP w Sieniawie.

Za swoją działalność na rzecz straży oraz pracę społeczną, został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, pożarniczymi i państwowymi. Wśród nich: 1984 r. Wzorowy Strażak; 1984 r. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 1987 r. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 1998 r. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 2005 r. Złoty Znak Związku – najwyższe odznaczenie w działalności ZOSP RP; 2014 r. Brązowy Krzyż Zasługi; 2015 r. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza i w 2019 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wraz z podziękowaniami z rąk przewodniczącej rady miejskiej Danuty Król i burmistrza Adama Wosia odebrała żona śp. Mariana Ceglaka, Danuta. Podczas pięknej i wzruszającej uroczystości towarzyszyła jej najbliższa rodzina.

– Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, a także moich synów, synowych i wnuków za nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa” mojemu zmarłemu mężowi Marianowi – mówiła Danuta Ceglak. – Szczególnie dziękuję w imieniu mojego męża. Marian będąc dzisiaj tutaj, byłby dumny. Ja powiem tak: jest bardzo dumny. Mój mąż był zawsze tam, gdzie rozgrywały się ludzkie dramaty, tragedie, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń. Służba strażacka była jego drugim domem. Miłość do munduru i służby odziedziczył po swoim tacie, a swoją miłość strażacką przekazał synom i wnukom. Jestem pewna, że dzisiaj mój mąż powiedziałby tak: obowiązki strażackie powierzam swoim synom i proszę Was o kontynuowanie mojego dzieła.

                Podziękowania za ofiarną służbę Druha złożył burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiesław Kubicki, naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz oraz Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Sieniawa Jan Skalski. Każdy podzielił się cząstką wspomnień o wspaniałym przyjacielu.

– To wielka chwila dla nas wszystkich, zaszczyt dla naszej gminy, że możemy uczcić tak wybitną postać, Człowieka Legendę – podkreślił burmistrz Adam Woś. – Druh Marian Ceglak swoim życiem udowodnił, czym jest oddanie i poświęcenie dla spraw społecznych. Pozostanie wzorem człowieka czynu oraz niedoścignionym przykładem służby gminie i jego mieszkańcom.

Przewodnicząca RM Danuta Król wspomniała śp. Mariana, jako współpracownika z okresu, kiedy pracował w szkole jako kierowca, ale i jako społecznika.

– Ogrom społecznej pracy nie byłby możliwy do zrealizowania bez zrozumienia ze strony rodziny, bez przyzwolenia i aprobaty żony, bo ileż czasu ta społeczna praca wymagała, to każdy potrafi sobie wyobrazić. I za to pragnę Pani z całego serca podziękować – zwróciła się do żony śp. Mariana, Danuta Król. – Tę miłość do naszej małej ojczyzny pielęgnowaliście wspólnie. Wspólnie daliście wzorzec pięknej, obywatelskiej postawy swoim synom. To Wasza niewątpliwa zasługa. Czuję dumę, że Sieniawszczyzna miała takiego obywatela.

Jeden z egzemplarzy Aktu nadania Marianowi Ceglakowi tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa” znajdzie godne miejsce w sieniawskiej strażnicy. Odebrał go z rąk przewodniczącej rady syn śp. Mariana i obecny komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Sieniawie Eryk Ceglak.

Śp. druh Marian Ceglak zmarł 21 stycznia 2020 r. Został pochowany na sieniawskim cmentarzu. Po uroczystej ceremonii rodzina, zaproszeni goście i samorządowcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na jego grobie. Marian Ceglak jest ósmym Honorowym Obywatelem naszej gminy.

https://www.sieniawa.pl/