Prokuratura bada sprawę wycinki drzew w Pantalowicach 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Prokuratura bada sprawę wycinki drzew w Pantalowicach 

Nasi Czytelnicy z terenu Gminy Kańczuga poinformowali nas o prowadzonym postępowaniu prokuratorskim  ws. wycinki drzew w Pantalowicach. Drzewa rosnące na działce wpisanej do rejestru zabytków zostały wycięte przez tamtejszych strażaków OSP w maju 2020, bo miały stwarzać zagrożenie dla ludzi, lokalni mieszkańcy nie zgadzają sie z tą argumentacją. Sprawa wywołuje wiele kontrowersji. 

– Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez burmistrza Kańczugi. Z zawiadomienia wynika, że doprowadzono do wycinki drzew, które podlegały ochronie. Burmistrz nie sprzeciwił się działaniom strażaków OSP. Zachodzi podejrzenie, że oprócz chorych okazów pod topór poszła także zdrowa zieleń. Druga sprawa dotyczy nielegalnego wysypiska odpadów w Pantalowicach. Trwa analiza dokumentacji oraz przesłuchania świadków, wśród nich są m.in. sołtysi, radni oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów –  mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn, zastępca Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu, która pochyla się nad ta sprawą, 

Urząd Gminy w Kańczudze odpiera zarzuty i twierdzi, ze o całej sprawie dowiedziano się tam po fakcie – Drzewa zostały wycięte 4 maja 2020 r. podczas akcji, do której została wezwana jednostka OSP Pantalowice, która to podjęła decyzję o wcięciu drzew stanowiących zagrożenie. O akcji tutejszy Urząd został poinformowany już po wycięciu drzew. Z informacji uzyskanych od OSP Pantalowice wynika, że powodem akcji było zagrożenie, jakie stanowiły te drzewa dla osób przebywających w ich pobliżu. Działka nr 847 w miejscowości Pantalowice, na której znajdowały się wycięte drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków – informuje Paweł Mucha, kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze.

W lokalnej społeczności sprawa budzi wiele kontrowersji. 


TMP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow