Ponad 13 mln zł z Rządowego Funduszu lnwestycji Lokalnych

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ponad 13 mln zł z Rządowego Funduszu lnwestycji Lokalnych

Ogromne środki w kwocie 13 257 433 zł otrzymamy z Rządowego Funduszu lnwestycji Lokalnych na inwestycje na terenie Powiatu Przeworskiego.
– Powiat Przeworski: 8 000 000 zł na budowę mostu na rzece Wisłok w Gniewczynie Łańcuckiej,
– Gmina Tryńcza: 2 000 000 zł na rozbudowę szkoły podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej,
– Gmina Adamówka: 1 000 000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych,
– Gmina Gać: 837 433 zł na przebudowę drogi powiatowej Białoboki – Ostrów – Mikulice,
– Gmina Zarzecze: 570 000 zł na budowę kotłowni CO dla Zespołu Szkół w Zarzeczu,
– Grmina Gać: 450 000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych,
– Gmina Zarzecze: 400 000 zł na budowę 4 przepompowni ścieków w miejscowościach: Żurawiczki i Zalesie.

Powiat Przeworski złożył stosowny wniosek na inwestycję ”Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi’’ o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.
Szczegóły planowanej inwestycji:
most (dług. ok. 112 m) o schemacie belki ciągłej dwuprzęsłowej z przęsłami belkowymi, żelbetowymi, sprężonymi, przyczółki pełnościenne, filary pełnościenne o opływowym kształcie; Rozbiórka mostu istniejącego; wykonanie dojazdów; adaptacja skrzyżowania; przebudowa i budowa chodników, zjazdów, rowów wraz z pozostałymi urządzeniami odwodnienia; przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.
Nowy most w nowej technologii przyczyni się do wzrostu efektywności w świadczeniu usług transportowych, poprawiając jakość powiązań komunikacyjnych pomiędzy powiatem przeworskim, leżajskim i łańcuckim, skróci czas dojazdu z obszarów po drugiej stronie Wisłoka do autostrady A4 oraz odciąży drogę krajową 77 i wojewódzką 835 oraz most na Wisłoku w Tryńczy. Zapewnieni podwyższenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprawiając jakość życia mieszkańców regionu jednocześnie chroniąc środowisko naturalne.

Spodziewane efekty planowanej inwestycji to:
– Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. 
– Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz upłynnienie ruchu kołowego.
– Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przewoskiego, łańcuckiego i leżajskiego, a w szczególności Gminy Tryńcza, Gminy Grodzisko oraz Gminy Żołynia.
– Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów zalewowych poprzez parametry nowego mostu, które ułatwią swobodny przepływ wód powodziowych, zmniejszając zdecydowanie istniejące zagrożenie powodziowe. 

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow