W Polsce coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, jest za to więcej parafii

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

W Polsce coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, jest za to więcej parafii

36,9 proc. katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło 16,7 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2019 rok. Jest to mniej niż w roku 2018. Spada także liczba chrztów. Nieznacznie wzrosła natomiast liczba parafii. Jednak w archidjecezji przemyskiej mamy jeden z najwyższych w Poslce odsetek dzici uczestniczących w lekcjach religii w szkole.

Z danych przedstawionych w czwartek przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach, wynika, że w 2019 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,9 proc. zobowiązanych katolików, podczas gdy do Komunii Świętej przystąpiło 16,7 proc.

Oznacza to, że w stosunku do 2018 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych – jest niższy o 1,3 proc., zaś wskaźnik communicantes – czyli osób przystępujących do Komunii Świętej – 0,6 proc.

W ubiegłym roku sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, czyli o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku.

Z kolei do Pierwszej Komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.

W 2019 roku działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do roku 2018.

Z raportu dowiadujemy się ponadto, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów.

Prezentowane dane wskazują, że instytucjonalne ramy Kościoła katolickiego w Polsce nieco słabną. Po okresie intensywnego rozwoju struktur oraz organizacji Kościoła w Polsce w minionych dekadach, w epidemię wkroczyliśmy już przy słabnącej nieco sile instytucjonalnej. Prezentowane dane to zarazem statystyczny obraz Kościoła w 2019 roku, który kilka miesięcy później wejdzie w wyjątkową sytuację epidemii” – powiedział ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Pełny raport znajdziemy tutaj tutaj: https://drive.google.com/file/d/1Mq4Q24s2oBFaisqc2Z7Ho756b4033n1b/view

TMP


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow