Osobne wejście do przeworskiego szpitala  dla osób z podejrzeniem chory zakaźnej 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Osobne wejście do przeworskiego szpitala  dla osób z podejrzeniem chory zakaźnej 

SP ZOZ Przeworsk poinformował o stworzeniu specjalnego wejścia dla osób z objawami choroby zakaźnej układu oddechowego, aby do minimum ograniczyć kontakt potencjalnie chorej osoby z innymi pacjentami i nieprzygotowanym na przyjęcie takiej osoby personelem. 


Pracownicy przeworskiej placówki medycznej poinformowali – W trosce o bezpieczeństwo w Naszym Szpitalu stworzyliśmy oddzielną „ścieżkę” dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej układu oddechowego (poza głównym traktem przyjęć do szpitala). Wydzielone zostały pomieszczenia z osobnym wejściem do budynku  (Wejście B Izby Przyjęć), z dostępem do toalety, zapewniające możliwość odizolowania pacjenta i pełniące funkcję punktu, w którym pacjent podejrzany o zarażenie koronawirusem będzie poddany konsultacji. 
 Jeśli zaobserwowałeś u siebie 
-gorączkę, 
-kaszel, 
-duszność,
-problemy z oddychaniem
kieruj się do Wejścia B Izby Przyjęć 


Na dołączonych zdjęciach dokładna lokalizacja specjalnego wejścia


 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow