Gmina Tryńcza wsparła Szpital w Przeworsku!

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Gmina Tryńcza wsparła Szpital w Przeworsku!

31 marca odbyła się XV sesja Rady Gminy Tryńcza, podczas której radni podjęli ważne uchwały.  Sesja poprzedzona została posiedzeniami resortowych komisji, na których radni pozytywnie zaopiniowali propozycje Wójta oraz Skarbnika Gminy Tryńcza. Jednym z ważniejszych punktów była pomoc dla przeworskiego szpitala. 


Urząd Gminy Tryńcza na swoim facebookowym  fanpage poinformował – Rada Gminy przychylnie podeszła do pisemnej prośby dyrektora SP ZOZ w Przeworsku o wsparcie finansowe placówki w związku ze stanem epidemii.  Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki, m.in.:
➡️respirator,
➡️kardiomonitory,
➡️defibrylator
➡️łóżka do intensywnej terapii


W obecnej sytuacji, wsparcie placówki medycznej, z której korzystają także mieszkańcy naszej gminy było zdaniem radnych słusznym działaniem, stąd jednogłośnie podjęta uchwała.


Środki finansowe przyczynią się do zwiększenia szans na ratowanie zdrowia i życia pacjentów Przeworskiego Szpitala, w obecnej bardzo trudnej dla służby zdrowia sytuacji – czytamy.


Gratulujemy tych odważnych kroków Samorządu. Obecnie sytuacja tych jednostek również jest bardzo trudna. Wpływy z podatków są dużo niższe, co bardzo uszczupla budżety gmin i miast.


 

Fot. UG. Tryńcza 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow