Liderzy konsultacji społecznych

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Liderzy konsultacji społecznych

Na 2477 gmin w Polsce, Przeworsk znalazł się w gronie 14, które przystąpiły do projektu "Liderzy konsultacji społecznych". Gmina Miejska Przeworsk otrzymała grant w wysokości 50 000 zł, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, NR POWR.02.19.00-00-KP19/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie wykorzystany przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, sporządzanym na podstawie Uchwały nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r., obejmującym teren określony na załączniku nr 1 do ww. uchwały.

Konsultacje społeczne będą realizowane w czterech technikach konsultacyjnych: spotkania otwartego, badania ankietowego, spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej. Projekt realizowany jest w terminie od 10.08.2020 r. do 30.06.2021 r. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej – dokumentu określającego przeznaczenie terenu oraz lokalne zasady zagospodarowania.

Mieszkańcu Przeworska, miej wpływ na przestrzeń w której żyjesz!

 

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow