WNĘTRZE KAPLICY DOMOWEJ Książąt Lubomirskich w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

WNĘTRZE KAPLICY DOMOWEJ Książąt Lubomirskich w Przeworsku

W minionym roku 2023 oprócz generalnego remontu oranżerii rozpoczęto również KONSERWACJĘ WNĘTRZA KAPLICY DOMOWEJ Książąt Lubomirskich w Przeworsku. Kaplica ta wzniesiona została w 1827 r. pod kierunkiem architekta i sztukatora Antoniego Baumana jako element rozbudowy pałacu. Jest to obiekt parterowy, z dwuspadowym dachem pokrytym blachą płaską, na rzucie kwadratu, znajdujący się w północnym skrzydle pałacu.

Dekorację wnętrza stanowi w centralnej części sufitu plafon z przedstawieniem gołębicy na tle promienistej glorii. Na styku ścian z sufitem podziwiać możemy fryz złożony z kwiatów ujętych w ośmioboczne pola zakończony astragalem, a ściany zdobi marmoryzowany stiuk w odcieniu błękitu imitujący polerowany marmur. W kaplicy nie zachowała się pierwotna posadzka, obecnie znajduje się jedynie wylewka betonowa bez warstwy wykończeniowej. Upływ czasu, niefachowe naprawy oraz osiadanie budynku spowodowały, że wnętrze było zabrudzone, z ubytkami i pęknięciami fryzu jak i marmoryzacji.

W celu przywrócenia właściwych parametrów technicznych i estetycznych przeprowadzono liczne prace konserwatorskie. W zakresie sztukaterii (plafon i fryz) zostały usunięte wtórne nawarstwienia, podklejono uszkodzone partie zaprawy, wzmocniono substancję żywicą akrylową, uzupełniono ubytki oraz pomalowano powierzchnie sztukaterii monochromią naśladującą kolorystycznie kamień. Sufit odczyszczono, uzupełniono ubytki i pomalowano nawiązując do pierwotnej kolorystyki. Ze stolarki okiennej i drzwiowej od strony wewnętrznej usunięto wtórne nawarstwienia, przeprowadzono dezynsekcję oraz uzupełnienie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. Wykonano również konserwację ściany wschodniej, która polegała na podklejeniu stiuku, usunięciu wtórnych uzupełnień i zabrudzeń, przeżyłowaniu większych pęknięć, zrekonstruowaniu ubytków i zabezpieczeniu całości woskiem mikrokrystalicznym.

  • Wykonawca prac był: Jakub Olszyński, konserwator dzieł sztuki.
  • Źródła dofinansowania: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Powiat Przeworski.

W roku bieżącym planowana jest kontynuacja prac w zakresie konserwacji trzech pozostałych ścian pokrytych stiukiem oraz rekonstrukcji płytek.

Edyta Bieniasz

Źródło: Muzeum Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow