Międzynarodowy Dzień Ziemi i Zdrowia

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Międzynarodowy Dzień Ziemi i Zdrowia

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2023, Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłaszają dwa konkursy: konkurs piosenki i plastyczny.

Celem konkursów  jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie i prezentację w formie wokalnej i plastycznej wyżej wymienionych zagadnień. Tematyka powinna odnosić się do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi – „Zainwestuj w naszą planetę” oraz Światowego Dnia Zdrowia – „Zdrowie dla wszystkich”.
Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, z terenu  powiatu przeworskiego w czterech kategoriach wiekowych:

I – dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
II – uczniowie szkół podstawowych – klasy III-V
III – uczniowie szkół podstawowych – klasy VI-VIII
IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia wraz z oświadczeniami do konkursu piosenki jak i prace plastyczne wraz z oświadczeniami należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku /szczegóły w regulaminach konkursowych/.

Konkurs piosenki – Ziemia i Zdrowie:

Konkurs plastyczny – Ziemia i Zdrowie:

Źródło: MOK Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow