Spotkanie „Liderzy kooperacji”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Spotkanie „Liderzy kooperacji”

Przedstawiciele Gminy Zarzecze wraz z Wójtem Tomaszem Burym w dniu wczorajszym wzięli udział w spotkaniu „Liderzy kooperacji” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie modelu kooperacji w współpracy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami osobnych polityk sektorowych, które są kluczowe z punktu widzenia walki z ubóstwem gmin wiejskich oraz wykluczenia społecznego.

http://gminazarzecze.pl/

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow