Tryniecki weekend z historią – podkarpacki wrzesień 1939

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Tryniecki weekend z historią – podkarpacki wrzesień 1939

DZIEŃ PIERWSZY

W piątek 1- października przy Strażnicy Kolejowej rozpoczęliśmy Tryniecki Weekend z Historią – Podkarpacki Wrzesień 1939 pod Honorowym Patronatem Wiceminister Anny Schmidt oraz Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona przez ks.Jakuba Szafrana.  Mszę uświetniły pieśni w wykonaniu pani Marty Stącel, przy
dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Następnie przy Krzyżu Niepodległości odbył się Apel Poległych oraz Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy z 1. Batalionu
Czołgów z Żurawicy. Po podniesieniu flagi na maszt, odśpiewano hymn państwowy. Przy Krzyżu Niepodległości stanęły poczty sztandarowe 1. Batalionu Czołgów w
Żurawicy, Samorządu Gminy Tryńcza, Szkoły Podstawowej z Gniewczyny Łańcuckiej, Gorzyc, Tryńczy i Jagiełły oraz jednostek OSP z Głogowca, Gorzyc,
Jagiełły i Tryńczy. Przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz harcerze złożyli pod krzyżem
wiązanki kwiatów, m.in. Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Starosta Przeworski Bogusław Urban, wójt Ryszard Jędruch wraz z
Prezydium Rady Gminy Tryńcza – panią Zofią Nowak, Stanisławem Kogutem i Januszem Niżnikiem, Pan Tytus Bisping – wnuk poległego Tytusa Dunina wraz z
rodziną, dyrektorzy szkół z terenu gminy Tryńcza oraz delegacje służb mundurowych w osobach: ppor. Macieja Kołodzieja – reprezentującego dowódcę 14. Dywizjonu
Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, por. Eweliny Karwackiej- reprezentującej dowódcę Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, por. Lesława
Słomy – repezentującego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu, kom. Antoniego Rzeczycy – za-cy komendanta Komisariatu Policji w Sieniawie oraz mł.
kpt. Eryka Poterek – reprezentującego Komendanta PSP w Przeworsku i Adam Zabłocki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. We mszy św. udział
wzięli także uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Gniewczyny Łańcuckiej, Gorzyc i Jagiełły.


Po części oficjalnej wydarzenia rozstrzygnięty  został gminny konkurs plastyczny pn. „II wojna Światowa widziana oczami dziecka”, w ramach którego nagrodzono
laureatów nagrodami rzeczowymi. Pierwszy dzień Trynieckiego Weekendu z Historią zakończył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy.

tryncza.eu

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow