Tryńcza Liderem Ekonomii Społecznej

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Tryńcza Liderem Ekonomii Społecznej

Gmina  Tryńcza została doceniona poprzez działania prowadzone na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zajmując I miejsce ex aequo  z Gminą Leżajsk orazm Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w konkursie Podkarpackich Liderów Ekonomii Społecznej prowadzonym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii ,,Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.


Gmina Tryńcza będąc Jednostką Samorządu Terytorialnego całkowicie wspiera rozwój ekonomii społecznej angażując się w pomoc podmiotom ekonomii społecznej na terenie gminy przede wszystkim wspierając Spółdzielnie ,,Gorzyczanka”. Na terenie gminy powstało i działa aktywnie Centrum Integracji Społecznej mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Wspieramy również organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowania i realizację inicjatyw społecznych, co zaowocowało w ostatnich miesiącach przygotowaniem oraz realizacją 11 mikrograntów na łączną kwotę 66 tys. zł.