Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy sieci wod-kan

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy sieci wod-kan

Wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika, Jolanty Flak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę o dofinansowanie rozbudowy sieci wod-kan w m. Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka. Kwota dofinansowania wynosi 1 014 tys. zł. 

Realizacja inwestycji planowana jest na bieżący rok. W ramach zadania powstanie 4,5 km sieci wodociągowej i ponad 5 km sieci kanalizacyjnej. Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę 1,5 mln zł.

Dofinansowanie w ramach PROW trafi do 61 podmiotów z Podkarpacia. Skorzystają z niego samorządy gminne oraz podmioty, które na terenie gmin realizują zadania związane z gospodarką wodno-ściekową.

Fot. S. Kieszkowski, BP UMWP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow