Paczki wielkanocne dla mieszkańców

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Paczki wielkanocne dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy jak co roku pamięta o najstarszych i samotnych mieszkańcach z terenu naszej gminy. Dotychczas w okresie świąt wielkanocnych organizowaliśmy spotkania dla seniorów w poszczególnych sołectwach, jednak w trudnych czasach pandemii jest to niemożliwe. Wychodząc do osób dla których często spotkania wielkanocne były jedyną okazją do złożenia sobie wzajemnych życzeń i podzielenia się jajkiem zdecydowaliśmy się odwiedzić seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Pracownicy socjalni wraz z p.o. Kierownika GOPS Bernadetą Jakubiec, sołtysami poszczególnych sołectw oraz radnymi odwiedzali osoby najstarsze i samotne wręczając paczki, które zostały pozyskane od Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Paczki zawierały najpotrzebniejsze produkty żywnościowe m.in. cukier, olej, mąka, herbata, majonez itp.

Celem akcji było udzielenie wsparcia i pomocy w tym trudnym okresie powodowanym pandemią COVID-19. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w tą Wielkanocą akcję – Caritas Archidiecezji Przemyskiej za przekazanie paczek, sołtysom wraz z radnymi poszczególnym sołectw za pomoc w dystrybucji paczek oraz seniorom z Dziennego Domu Seniora ,,Dom Miłosierdzia’’ w Wólce Małkowej za wykonanie pięknych kwiatów.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow