Z kulturą mi do twarzy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” pod patronatem MEN. Celem projektu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.


W projekcie udział wzięło 8 nauczycieli oraz 153 uczniów naszej szkoły. W okresie od 1 października do 31 maja wykonaliśmy 22 rozmaitych zadań. Uczniowie zapoznali się z instrumentami muzycznymi, ich brzmieniem, poznali historię kina i teatru. Został zorganizowany przegląd wokalny „Koncert dla wiosny” oraz powstało nagranie życzeń dla Babci i Dziadka. Wykonano marionetki i pacynki. Zorganizowano również wystawę najciekawszych prac naszych uczniów. Uczniowie stworzyli opowiadanie „Kasia, Basia i Kosmita”. W szkole zorganizowano spotkanie z osobą niepełnosprawną w celu integracji oraz uwrażliwiania dzieci na potrzeby tych osób. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji poszerzającej świadomość na temat autyzmu. „Jesteśmy z Wami – Niebieskimi Motylami”. Najwięcej satysfakcji uczniowie mieli przy wykonaniu zadania „Magia uliczek”-poznawanie i fotografowanie zabytków swojej miejscowości.


Jednak najważniejsze jest to, że w czasie wykonywania zadań uczniowie świetnie się bawili, uczyli się współpracy oraz rozwijali swoje kompetencje tj. promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno  oraz empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych, jak również kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz swojego regionu.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow