Dofinansowanie na wsparcie działań kulturalnych

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dofinansowanie na wsparcie działań kulturalnych

W ubiegłym roku wnioskowaliśmy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach naborów w programie „Kultura ludowa i tradycyjna 2021” na działania związane z upowszechnianiem wspaniałej tradycji – Straży Wielkanocnych w Gminie Tryńcza. Również i tym razem udało się nam pozyskać dotację w kwocie 20 000 zł!
W 2020 r. dzięki otrzymanym środkom w ramach w/w programu mogliśmy stworzyć profesjonalną stronę internetową poświęconą Strażom Grobowym.

Gmina Tryńcza

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow