Zakończona modernizacja Ośrodka Kultury

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zakończona modernizacja Ośrodka Kultury

W dniu 07.12.2021r. protokołem końcowym odbioru została oficjalnie zakończona realizacja wniosku   pn. „Modernizacja Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizacje Ośrodka kultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.


Modernizacja była  koniecznością,  by przystosować budynek użyteczności publicznej do standardów obowiązujących, gdzie osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z oferowanych warsztatów i szkoleń organizowanych przez  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze.


Koszt całkowity:  421 740,12 zł
Dofinasowanie PROW: 198 918,00 zł
Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga:  222 822,12 zł

Miasto i Gmina Kańczuga

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow