Przebudowa budynku Urzędu Gminy Przeworsk

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Przeworsk

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Wilk podpisał umowę z firmą ROMEX Roman Zawitkowski na przebudowę budynku naszego urzędu. Wartość zadania to ponad 3,5 mln zł z czego ponad 65% pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki otrzymanej pomocy będziemy mogli zmodernizować obiekt z mniejszym znacząco wkładem własnych, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne inwestycje równie ważne dla naszych mieszkańców.

Dotychczasowy budynek zostanie poszerzony o pomieszczenia po sąsiednim budynku usługowo-handlowym. Pozwoli to przede wszystkim dostosować Urząd do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda, podjazd, podłogi o funkcjach antypoślizgowych, dostosowane sanitariaty, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim itp. to obligatoryjne standardy które egzekwują m.in. przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz kodeks pracy. Ponadto powstaną pomieszczenia umożliwiające realizację celów kancelaryjnych i informacyjnych, zwiększy się komfort pracy z mieszkańcami zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych potrzebujących wsparcia GOPS.

Likwidacja barier architektonicznych pozwoli osobom niepełnosprawnym, które do tej pory były wykluczone z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, na korzystanie przez nie z przysługujących im praw na równi z osobami zdrowymi.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow