Przebudowa budynku Urzędu Gminy Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Przeworsk

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Małgorzaty Wilk podpisał umowę z firmą ROMEX Roman Zawitkowski na przebudowę budynku naszego urzędu. Wartość zadania to ponad 3,5 mln zł z czego ponad 65% pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki otrzymanej pomocy będziemy mogli zmodernizować obiekt z mniejszym znacząco wkładem własnych, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne inwestycje równie ważne dla naszych mieszkańców.

Dotychczasowy budynek zostanie poszerzony o pomieszczenia po sąsiednim budynku usługowo-handlowym. Pozwoli to przede wszystkim dostosować Urząd do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda, podjazd, podłogi o funkcjach antypoślizgowych, dostosowane sanitariaty, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim itp. to obligatoryjne standardy które egzekwują m.in. przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz kodeks pracy. Ponadto powstaną pomieszczenia umożliwiające realizację celów kancelaryjnych i informacyjnych, zwiększy się komfort pracy z mieszkańcami zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych potrzebujących wsparcia GOPS.

Likwidacja barier architektonicznych pozwoli osobom niepełnosprawnym, które do tej pory były wykluczone z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, na korzystanie przez nie z przysługujących im praw na równi z osobami zdrowymi.