Jubileusz Par Małżeńskich 18.08.2019 r.

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jubileusz Par Małżeńskich 18.08.2019 r.

W dniu 18 sierpnia bieżącego roku odbyły się uroczystości związane z odznaczeniem par małżeńskich za długoletnie pożycia małżeńskie. W uroczystości udział wzięli:

Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka,
Jacek Kierepka – Sekretarz Gminy Adamówka,
Barbara Pęcak – Kierownik USC Adamówka,
Jan Kyć – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka,
Michał Brzyski – Sołtys wsi Majdan Sieniawski.
Odznaczone pary to:

Małyszek Józef i Stanisława,
Kulka Stanisław i Katarzyna,
Brzyski Jan (ᵻ) i Genowefa,
Gondek Zdzisław i Janina,
Papuga Tadeusz i Maria,
Rudnicki Czesław i Stanisława,
Brzyski Tadeusz i Elżbieta,
Dyjak Władysław i Józefa,
Dyndał Józef i Krystyna,
Kierepka Józef i Danuta,
Kłos Czesław i Helena,
Kosior Mieczysław i Helena,
Kulka Jan i Józefa,
Oleszczuk Adam i Stefania,
Pokrywka Edward i Maria,
Rusinek Jan i Anna,
Szlachta Józef i Teresa,
Żyła Jan i Maria.
Uroczystości rozpoczął pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji, kultury i zasad instytucji małżeństwa. Za wzór podał obecne pary małżeńskie, które trwają w tych zasadach na dobre i złe. Po przemówieniu poszczególni jubilaci zostali odznaczeni orderem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które w imieniu Prezydenta wręczał Wójt Gminy Adamówka. Gratulacje odznaczonym składali również pozostali uczestnicy uroczystości. Jubilaci otrzymali również  upominki, które w imieniu Rady Gminy Adamówka wręczył pan Jan Kyć – Przewodniczący Rady. Uroczystość uświetnił występami zespół Majdaniacy, który oprócz repertuaru muzyczno – wokalnego tematycznie związanego z uroczystością zaprezentował kilka skeczy i żartów, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W podziękowaniu za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości jubilaci reprezentowani przez p. Stanisławę Rudnicką złożyli podziękowania organizatorom, po czym p. Stanisława Rudnicka zarecytowała własny wiersz dedykowany Wójtowi Gminy Adamówka:

W gminie – Adamówka
przeżyliśmy już sporo lat.
Jest to piękne miejsce,
tu nasz mały, własny świat.
Ciągle coś się zmienia,
ciągle coś się zdarza.
Bo mamy akurat
dobrego gospodarza.

Wójt w tej naszej gminie,
solidnie pracuje.
Wie co w trawie „piszczy”,
programy realizuje.

Nikogo nie skrzywdzi,
wszystkim chce dogodzić!
Dba o wszystkich mieszkańców gminy,
choć z Cieplic pochodzi.

Niech się nic nie zmienia,
taki wójt potrzebny.
Rzetelny, solidny,
i naprawdę wierny.

Wszyscy dziś życzymy,
my jubilaci i seniorzy,
~aby było lepiej,
by nie było gorzej!!~

Podziękowania za tą wspólną chwilę radości składamy dla wszystkich pracowników Gminy i Gości.

I obyśmy się wspólnie wszyscy doczekali
by naszemu Wójtowi ~także medal dali~”.

Redakcja i zdjęcia: Jacek Kierepka

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow