Złote gody w przeworskim Ratuszu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Złote gody w przeworskim Ratuszu

Pół wieku w małżeńskiej przysiędze wytrwały dwie kolejne pary przeworszczan. 8 sierpnia 2019 roku w miejskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za 50-lecie pożycia małżeńskiego dla Państwa Zofii i Jana Krzywonosów oraz Państwa Marty i Andrzeja Olchawów. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogusław Duliban wręczyli Jubilatom okolicznościowe medale i wyróżnienia w dowód uznania za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin. 

Dostojni Jubilaci w towarzystwie rodziny i przyjaciół wspominali długie, wspólnie spędzone lata. Pani Zofia Krzywonos pracowała w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Przeworsku oraz zajmowała się wychowaniem dzieci. Pan Jan pracował także w PRIM Przeworsk, następnie pełnił funkcję wiceprezesa Przeworskiej Gospodarki Komunalnej. Był także Radnym Miasta Przeworska VI kadencji. Obecnie Pan Jan jest wiceprezesem Koła Pszczelarzy w Przeworsku oraz wiceprezesem Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Przeworsku. Jubilaci wychowali trójkę dzieci i doczekali dwójki wnucząt.

Pani Marta Olchawa pracowała na PKP w Przeworsku oraz zajmowała się wychowaniem dzieci. Pan Andrzej był nauczycielem w przeworskiej szkole muzycznej i wieloletnim organistą w parafii św. Ducha w Przeworsku. Był również członkiem Chóru Męskiego Echo. Małżonkowie wychowali trójkę dzieci i doczekali 4 wnucząt.

 

Obu złotym małżeństwom życzymy wielu lat w zdrowiu i pomyślności.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow