XIV Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy Przeworsk 2022

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

XIV Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy Przeworsk 2022

Trochę historii

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001r. i miała zasięg  makroregionalny. Od roku 2003 festiwal uzyskał status ogólnopolskiego, a od 2004 został wpisany do Kalendarza Imprez Artystycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Festiwal w latach 2001 – 2008 odbywał się corocznie. Od roku 2008r.; co dwa lata. W 2012 r. – uzyskał rangę festiwalu międzynarodowego.

Festiwal ma na celu przede wszystkim stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez jej czynne uczestnictwo w prezentacji przygotowanych programów, warsztatach: saksofonowych i kameralnych, seminariach, wykładach i koncertach. Dodatkowo pełni funkcję edukacyjną: upowszechnianie muzyki saksofonowej wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu pedagogiki instrumentalnej poprzez wymianę doświadczeń, popularyzację saksofonu i wartościowej literatury, promocję utalentowanych saksofonistów, a także prezentację dorobku artystycznego uczniów szkół muzycznych. Dodatkowo, poprzez uczestnictwo w warsztatach i seminariach, ma wpływ na podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i osób działających w sferze upowszechniania kultury i muzyki saksofonowej.

Na końcu artykułu galeria z zdjęciami z poprzednich edycji festiwalu.


Czternasta edycja Festiwalu będzie imprezą czterodniową o zasięgu międzynarodowym.

Zaplanowana została w dniach 06 – 09 grudnia 2022r. Jego odbiorcami są głównie uczniowie szkół artystycznych, nauczyciele i mieszkańcy powiatu przeworskiego.

Festiwal został podzielony na dwie grupy które obejmują:

I. Solistów

 1) szkoły muzyczne stopnia podstawowego – dwie kategorie

    a) kategoria I – wiek do lat 10 (urodzeni w roku 2012 i później)

    b) kategoria II – wiek do lat 16 (urodzeni w roku 2006 i później)

 2) szkoły muzyczne II stopnia – dwie kategorie

    a) kategoria III – wiek do lat 16 (urodzeni w roku 2006 i później)

    b) kategoria IV – wiek do lat 19 (urodzeni w roku 2003 i później)

II. Zespoły kameralne od tria wzwyż (dotyczy tylko zespołów jednorodnych saksofonowych)

  a) szkoły muzyczne stopnia podstawowego – kategoria V

  b) szkoły muzyczne II stopnia – kategoria VI

W trakcie festiwalu odbywać się będą również warsztaty saksofonowe dla solistów i zespołów kameralnych, wykłady, seminaria metodyczne poświęcone głównym problemom w grze na saksofonie, a także konsultacje z Jurorami.

Odbędą się również wykłady i seminaria metodyczne poświęcone głównym problemom wynikłym podczas przesłuchań a także problemom oddechowym, artykulacyjnym i wzajemnym związkom w kształtowaniu współczesnego aparatu wykonawczego w grze na saksofonie. Tematem warsztatów będą min.: problematyka prawidłowego oddechu, prawidłowego ustawienia aparatu gry, prawidłowej postawy podczas gry, zasady zadęcia, odpowiednio dobranego materiału nauczania a także problematyka najczęściej popełnianych błędów przez uczniów jako funkcja niewiedzy. Będzie również poruszany bardzo ważny temat dotyczący wiedzy i umiejętności nauczyciela, który powinien na każdym etapie nauczania dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Warsztaty saksofonowe (dla solistów, pianistów akompaniatorów i kameralnych zespołów saksofonowych), wykłady i konsultacje z jurorami będą prowadzone min. przez: dra hab. Magdalenę Jakubską-Szymiec z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dra Bartłomieja Dusia z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ad. dra Włodzimierza Spodymka z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, mgr Jarosława Seredę z ZSM w Krośnie.

Imprezy towarzyszące: wieczorne koncerty, wystawy i prezentacje sprzętu muzycznego.

Za organizacyjny i merytoryczny kształt festiwalu odpowiedzialni są:

1. Wiesław Wojtas – pomysłodawca, główny inicjator, organizator i dyrektor festiwalu od pierwszej edycji – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie (UMCS w Lublinie, AM w Katowicach, WSIiZ w Rzeszowie), 26 lat pracy jako nauczyciel.

2. Magdalena Siwa-Kujawa – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie (UMCS w Lublinie -studia podyplomowe, AM w Katowicach, AM Gdańsk), 29 lat pracy jako nauczyciel, od pierwszej edycji festiwalu w komitecie organizacyjnym, prezes Przeworskiego Towarzystwa Muzycznego.

3. Michał Bemben – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie magisterskie (AM we Wrocławiu), 16 lat pracy jako nauczyciel, współodpowiedzialny za przygotowanie folderu, dyplomów, plakatów, programów, strony internetowej, obsługę techniczną, bieżące kontakty i sprawy organizacyjne.

4. Elżbieta Trojak – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe licencjackie (AM w Katowicach. KUL w Lublinie), 30 lat pracy jako nauczyciel. Odpowiedzialna za sprawy organizacyjne, obsługę techniczną, bieżące kontakty.

5. Grzegorz Haśko – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie (AM w Katowicach, UMCS w Lublinie). 25 lat pracy jako nauczyciel. Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę techniczną.

W Festiwalu uczestniczyć będą wybitni pedagodzy i artyści z Polski i z zagranicy.

  1. Przewodniczącym komisji do oceny prezentacji festiwalowych będzie dr hab. Magdalena Jakubska – Szymiec z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Członkowie:

  1. prof. Jurij Wasylewicz – Solista Orkiestry Opery Narodowej Ukrainy w Kijowie
  2. ad. dr Włodzimierz Spodymek z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  3. dr Bartłomiej Duś z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  4. as. Krzysztof Koszowski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Sekretarz komisji festiwalowej

mgr Stanisław Jaworski – Dyrektor PSM I st. w Leżajsku.

Wykłady zostaną przeprowadzone przez:

– dra hab. Magdalenę Jakubską-Szymiec nt. „Dźwięk – artystyczne DNA każdego instrumentalisty”

– ad. dra Włodzimierza Spodymka nt. „Znaczenie muzykowania kameralnego dla rozwoju muzycznego ucznia”

– mgra Jarosława Seredę nt. „Aplikatura w grze na saksofonie, kiedy i jak użyć wygodniejszych chwytów”                                                 

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez:

– dra hab. Magdalenę Jakubską Szymiec nt. „Prawidłowa organizacja czasu pracy z instrumentem”

– dra Bartłomieja Dusia nt. „Praca nad prawidłowym oddechem oraz aparatem zajęciowym”

                                          nt. „Doskonalenie interpretacji wybranych utworów saksofonowych”

– mgra Jarosława Seredę nt. „Saksofon łatwy, prosty i przyjemny”

Koncerty
Inauguracyjny: Magdalena Jakubska-Szymiec & Grzegorz Szymiec – gitara,
Laureatów i wręczenie nagrody głównej

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow