Włodarze powiatu w dokumentach IPN

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Włodarze powiatu w dokumentach IPN

 

Nasz Czytelnik zwrócił uwagę iż Instytut Pamięci Narodowej opublikował dane włodarzy powiatu przeworskiego, którzy są ujęci w aktach tejże instytucji. Na kartach historii znajdują się nazwiska starosty przeworskiego Bogusława Urbana, oraz wicestarosty Jerzego Mazura.

 

Poniżej prezentujemy informacje całkowicie zaczerpniętą ze strony IPN. Link do tekstu źródłowego poniżej:

 

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne

 

Imiona: Bogusław Andrzej
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Kańczuga
Data urodzenia: 01-01-1958
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria

Dodatkowe informacje:

 

Nazwa funkcji

Instytucja

Miejscowość

Data objęcia funkcji

Starosta

Starostwo Powiatowe

Przeworsk (powiat przeworski)

20-11-2018

Treść zapisów ewidencyjnych

Opis materiałów

Stan zachowania

Uwagi

Dnia 24.04.1986 "pozyskany", następnie w dniu 28.04.1986 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW w Przeworsku pod nr. rej. Pr 7295 w kategorii tajny współpracownik [TW] pseud. "Andrzej". Bogusław Urban wykorzystywany miał być w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Edukacja" (nr Pr 3200). Zdjęty z ewidencji "ze względu na odmowę dalszej współpracy". Materiały (teczka personalna i teczka pracy) zostały zniszczone przez jednostkę rejestrującą w dniu 24.01.1990.

Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-134-A z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 7295; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.

Materiały SO krypt. "Edukacja" również zostały zniszczone. Na karcie ewidencyjnej EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, znajduje się adnotacja, iż Urban Bogusław w 1989 r. poddany był weryfikacji przez WUSW Przemyśl jako członek rodziny osoby starającej się o dopuszczenie do prac tajnych.

Akta paszportowe.

Akta o sygn. IPN Rz 396/75456 (EAPR 75456).

 

Zarządzenia/Orzeczenia

Treść

Ppl Rz 243/11 zarządzenie z dnia 31.12.2012 r. dotyczące Bogusława Urbana – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/624041?fbclid=IwAR3nqplxg6NlE4mKTFxlAh3Ld-X6FKebyjXGkTuIKxx0juv-_RLwf-le3RY

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne

 

Imiona: Jerzy Jerzy
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 05-09-1966
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia

Dodatkowe informacje:

 

Nazwa funkcji

Instytucja

Miejscowość

Data objęcia funkcji

Wicestarosta

Starostwo Powiatowe

Przeworsk (powiat przeworski)

20-11-2018

Treść zapisów ewidencyjnych

Opis materiałów

Stan zachowania

Uwagi

Zarejestrowany w dniu 29.08.1988 w Wydz. "C" WUSW Przemyśl przez pion III RUSW Przeworsk pod numerem Pr 8641 w kategorii kandydat na dysponenta lokalu kontaktowego krypt. „Mewa”. Następnie w dniu 20.09.1988 "pozyskany" na dysponenta lokalu kontaktowego [LK]. Dnia 25.04.1989 przejęty na stan pionu VI RUSW Przeworsk. Zdjęty z ewidencji operacyjnej "z powodu braku dalszych możliwości wykorzystania lokalu do celów służbowych pracowników RUSW". Materiały tj. teczka dysponenta lokalu kontaktowego została zniszczona przez jednostkę operacyjną we własnym zakresie w styczniu 1990.

Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta EO-137 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 8641; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w komputerowym zbiorze danych [ZSKO 90].

 

Akta paszportowe.

Karta Pz-1/1 z kartoteki paszportowej WUSW Przemyśl, akta o sygn. IPN Rz 396/124953 (EAPR 124953).

 

 

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/629182?fbclid=IwAR11_lDNh2N7pY81tO_S4_5yElhDb5jpM95itmIrMkPpUVb_sFPQQQOrKx8

 

 

BO

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow