Uroczyste podpisanie porozumień

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Uroczyste podpisanie porozumień

17 czerwca br. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień, na mocy których Powiat Przeworski przekazał do prowadzenia Gminie Zarzecze Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, a Miastu i Gminie Kańczuga Zespół Szkół w Kańczudze. W imieniu Powiatu Przeworskiego porozumienie podpisali Starosta Przeworski Bogusław Urban i Wicestarosta Jerzy Mazur, w imieniu Gminy Zarzecze Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, a w imieniu Miasta i Gminy Kańczuga Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło.

Procedura przekazania szkół rozpoczęła się od podjęcia przez Radę Powiatu Przeworskiego uchwał w sprawie przekazania do prowadzenia przez poszczególne samorządy zadania własnego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkoły. Samorządy gmin przyjmujących zadanie polegające na prowadzeniu szkół podjęły również adekwatne uchwały.

Zgodnie z zapisami porozumienia z dniem 1 września 2019 r. Wójt Gminy Zarzecze przejmie prawa i obowiązki organu prowadzącego wobec Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, a Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga wobec Zespołu Szkół w Kańczudze.

powiatprzeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow